52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Staff Yr Ysgol

 

Pennaeth:    

 

Mrs Sian Davies

 

Athro Blwyddyn 5 a 6:

 

 Mr Sion Powell

 

Athrawes Meithrin/Derbyn:      

 

Miss Jane Jones 

 

Athrawes Blwyddyn 3 a 4

 

Miss Katie Tanner

 

Athrawes Blwyddyn 1 a 2

Dirprwy Bennaeth

 

Mrs Tanya Morgans

 

Swyddog Gweinyddol:

 

Mrs Mererid Morgan

 

Cynorthwywraig Dosbarth:

Mrs Beverley Evans
Miss Hilary Pendle
Miss Caryl Davies
Miss Hannah Jones

Mrs Joanne Morris

 

TGCH:

 

Mrs Orion Brice 

 

Gofalwraig: 

 

Mrs Joanne Morris

 

Glanhawraig:

 

 

Mrs Beverley Evans
Miss Hillary Pendle/Mrs Joanne Morris

 

Cogyddes:

 

Mrs Karen Moore
Mrs Ann Morgan

 

Goruchwlwragedd Cinio:

 

 

Miss Caryl Davies
Miss Joanne Morris
Miss hanna Jones

 

Clerc Arian Cinio:

 

Mrs Moira Jones

 

Athrawes anghenion unigol Mrs Nicola Thomas