52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Ysgol Caer Felin Caer Felin School Our Wooden Climbing Frame Caer Felin School Grounds Our Bird Hide Our Climbing Wall Our School Field

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Croeso i Ysgol Cae'r Felin

Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn yn holl bwysig. Mae rhieni am sicrhau addysg dda i’w plant ond maent hefyd am iddynt fod yn hapus a theimlo’n ddiogel. Yn Ysgol Gymunedol Cae’r Felin credwn y gallwn gynnig pob un o’r pethau hyn.  Un o’n hamcanion yw i sicrhau bod pob plentyn yn mwynhau’r profiad o ddysgu. Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau amgylchedd ddiogel, symbylus a chyffrous.

Mae Ysgol Gymunedol Cae’r Felin yn lle hapus. Mae’r athrawon a’r staff cynnal yn gweithio’n ddiflino a gydag arddeliad. Mae ganddynt berthynas dda â’r plant ac ymfalchïwn yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn, safonau uchel yr addysgu a’r dysgu a’r berthynas effeithiol sydd rhwng yr ysgol, y cartfref a’r gymuned.  Mae’r Gymraeg yn cael lle amlwg ymhob agwedd o fywyd yr ysgol o ran iaith gwersi, iaith anffurfiol cymuned yr ysgol a rhown sylw i ddiwylliant gwerthfawr ein gwlad fel rhan annatod o gwricwlwm yr ysgol.

Rdym yn gwerthfawrogiein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus.

Mae gennym bolisi drws agored. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder, cysylltwch â ni yn syth.

 

Screen Shot 2014-11-05 At 10.27.39 AM

Gwefannau Perthnasol